Nyhet | 2007-09-12 | 14:00

Material från samråd i Forsmark

Den 11 september hölls ett tidigt samråd gällande byggnationen av ett interndelslager på Forsmark.

Nu finns informationsmaterialet från samrådet att ladda ner på vår hemsida.

Samråd om interndelslager, 2007-09-11

Mer information om Forsmarks miljöarbete hittar du på Forsmark och miljön.