Nyhet | 2010-03-18 | 14:28

Mätningar av vibrationer fortsätter på Forsmark 2

Arbetet kring vibrationerna i högtrycksturbinernas inloppsventiler på Forsmark 2 fortsätter. Mätningar av vibrationshastigheten pågår.

Högtrycksturbin på Forsmark 2

Högtrycksturbin på Forsmark 2

En av turbinerna på Forsmark 2 är avställd sedan några veckor tillbaka och den andra körs på reducerad effekt. Orsaken är vibrationer i inloppsventilerna på de nyinstallerade högtrycksturbinerna. Mätningar av vibrationerna har pågått de senaste veckorna och fortsätter under ännu en tid.
– Vi kommer att köra på 120 MW tills vi har fått in ett bättre underlag. Vi behöver fler mätvärden och sätter nu in vibrationsgivare på bland annat ångledningarna till den avställda turbinen, säger Ingvar Berglund, biträdande blockchef på Forsmark 2.

Tillsammans med ventilleverantören arbetar Forsmark med att hitta en lösning för att minska vibrationerna, som orsakas av turbulens i ångan då den flödar genom ventilerna.