Nyhet | 2010-10-21 | 17:15

Maud Olofsson litar på kraftbolagen

De tre energibolagen Vattenfall, Eon och Fortum träffade på torsdagen näringsminister Maud Olofsson för att diskutera läget på de svenska kärnkraftverken inför vintern. Efter mötet uttryckte Olofsson att hon känner tilltro till energibolagens förmåga att färdigställa revisionerna i tid och att nedsatt kapacitet inte ska pressa upp elpriserna i vinter.   Anledningen till mötet var att Maud Olofsson ville försäkra sig om att inga reaktorer kommer att vara stängda i vinter till följd av försenade revisioner, något som förra vintern skapade problem då revisionerna drog över tidplanen och resulterade i stillastående kärnkraftverk under årets kallaste månader. På mötet idag redogjorde energibolagen för vilka initiativ som tagits för att säkerställa att elproduktionen går som den ska i vinter. Sammantaget framkom att ett flertal åtgärder har vidtagits för att säkra vinterns energiförsörjning. Vattenfall räknar med att kärnkraftverken ska vara i full drift i slutet av november. - Arbetet går i stort enligt plan och allt tyder på att reaktorerna kommer att kunna tas i drift som planerat, säger Torbjörn Wahlborg, Nordenchef på Vattenfall. Efter mötet uttryckte Maud Olofsson att hon känner en stark trygghet i att kraftbolagen har robusta åtgärdsplaner för att klara energiförsörjningen i vinter. Att revisionerna förra året drog över tiden berodde på oförutsedda svårigheter i de mycket omfattande och komplexa ombyggnaderna och moderniseringarna på Ringhals 1 och Ringhals 2. De oplanerade stillestånden betydde ett inkomstbortfall för Vattenfall på fyra miljarder kronor. Förra vinterns renoveringar var ett av de största moderniseringsarbetena i världen som utförts på ett kärnkraftverk. För att undvika försenade revisioner och stillastående kärnkraftverk i år har Vattenfall utarbetat ett åtgärdspaket som bland annat innefattar en än mer noggrann tidplan för revisionsarbetet, en förbättrad marknadsinformation och långsiktigt strategiska förbättringar. Vattenfall har en omfattande investeringsplan för kärnkraften fram till 2030. De kunder som har rörligt elpris och som trots ovan nämnda åtgärder är oroliga för en kraftig prishöjning kan välja att vintersäkra sin elkostnad.