Nyhet | 2012-01-20 | 15:18

Med allt under kontroll

Ingenjören Berkan Kapkac arbetar med att förbereda framtidens smarta elnät. Tillsammans med sina kollegor på Vattenfall Eldistribution AB utvecklar han en varaktig lösning för kontrollanläggningar i transformatorstationer.

Berkan Kapkac som arbetar på Vattenfall Eldistribution i Sundbyberg utvecklar ”smart” elektronik för kontrollanläggningar som skyddar transformatorstationer. Om det uppstår ett elektriskt fel i en transformatorstation måste strömmen brytas inom bara ett par tiondels sekunder för att skydda kablar och kopplingsapparater från allvarliga skador. Det är här kontrollanläggningen träder in. Tillsammans med sina kollegor utvecklar Berkan Kapkac en varaktig lösning för kontrollanläggningar i transformatorstationer.

– Kontrollanläggningen är navet i en transformatorstation och nu behöver flera anläggningar renoveras för att klara framtidens behov, säger Berkan Kapkac.

Elproduktion från många håll

Morgondagens elnät ska kunna ta emot elproduktion från många olika håll, vilket kräver ”smarta” styrsystem som kan kommunicera med varandra. Digital utrustning behövs för att hantera informationsflödet, och gamla kopparkablar måste bytas ut mot fiberkablar med rätt kapacitet.

– Vi har drivit ett projekt där företagets tekniska specifikationer har anpassats till en ny internationell standard för kontrollanläggningar, både vad gäller teknik och informationsutbyte, säger Berkan Kapkac.

Under våren har Berkan Kapkac och hans team jobbat hårt med att kartlägga alla fördelar som den nya standarden kan medföra: allt från arbetsprocesser till nya funktioner och hur gränssnitten mellan olika grupper inom koncernen fungerar. Nästa steg är att bygga en pilotanläggning i norra Stockholm för att verifiera projektresultaten.

Fakta Berkan Kapkac

Ålder: 31.
Befattning: Skydds- och kontrollanläggningsingenjör.
Anställd: 2008.
Utbildning: Civilingenjör.
Familj: Fru och ett barn.
Fritid: Umgås med familj och vänner.
Motto: Man kan lära sig något av alla.