Nyhet | 2010-05-27 | 15:00

Med blick för förbättringar

Flera internationella granskningsorgan arbetar för att stärka kärnkraftssäkerheten. Leif Pettersson och Konny Njord från Ringhals har deltagit i granskningar av utländska kärnkraftverk inom sina verksamhetsområden.

Leif Pettersson är nyligen hemkommen från en tre veckors så kallad Peer Review för WANO:s räkning på det franska kärnkraftverket Gravelines. Medan Konny Njord fick minnen för livet efter en OSART-granskning av ett kraftverk utanför Odessa i Ukraina för fyra år sedan.

– En mycket speciell upplevelse, det handlade ju dessutom om ett fattigt land där man med näbbar och klor försöker överleva, säger han.

Konny Njord

Konny Njord satte ett kärnkraftverk i Ukraina under lupp för fyra år sedan.

Gedigen erfarenhet
Båda har en gedigen erfarenhet av specialistfunktioner på kärnkraftverk. Konny har jobbat över 30 år på Ringhals. De senaste tio åren som driftingenjör med fokus på säkerhetsfrågor. Och Leif blev redan i slutet av 70-talet strålskyddsingenjör på Barsebäck – där han fortfarande är stationerad. De senaste tio åren har han arbetat med driftsstöd och är numera anställd på Ringhals.

– Många på Ringhals har en kompetens i världsklass, det här är ett bra sätt att dela med sig av den och även ta med sig nya intryck hem, anser Leif.

Intensiva dagar
Båda beskriver sina uppdrag som intensiva med ytterst få lediga dagar. Arbetet pågick från klockan sju på morgonen och var sällan slut förrän framåt småtimmarna. Observationerna måste efter varje pass även sättas på pränt i en rapport författad på engelska.

Vad som kan låta som en straffkommendering uppvägs dock med råge av den erfarenhet uppdraget gett. Konny och Leif betecknar det hela som ett mycket lärorikt och intressant äventyr.

– Vi har fått ut otroligt mycket, knutit kontakter med människor från hela världen, fått nya vänner och bekantat oss med andra kulturer, säger de. Och dessutom har vi kunnat bidra med våra kunskaper.

Uppdrag som sätter spår
Uppdragen har framförallt påverkat dem mycket på det personliga planet och – i det vardagliga arbetet.

– Man tänker på ett annat sätt, det är mer fokus på fel och brister, säger granskarna Leif och Konny.

Text och foto: JS media

 Leif Pettersson

Leif Pettersson granskade nyligen ett kärnkraftverk i Frankrike för WANO:s räkning.

Internationella granskningar

OSART (Operational Safety Review Team)
Granskning av kärnkraftssäkerhet i FN-organet IAEA:s regi. Fokus på säkerhet, säkerhetskultur och tillförlitlighet. Granskningarna är en service för FN:s medlemsländer.

WANO (World Association of Nuclear Operators)
Kärnkraftbranschens egen organisation för att stärka säkerheten och tillgängligheten samt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Så kallade Peer Reviews genomförs för att ta vara på goda exempel och föreslå förbättringar.