Nyhet | 2011-11-11 | 13:55

Med laser genom skogsgatorna

Vattenfall måste utföra årliga driftsbesiktningar av elnätet, men behöver också ständigt uppdaterad information om de geografiska områden där ledningarna drar fram. Så nu satsar Vattenfall Distribution Operations Nordic på en ny metod för datainsamling. Det handlar om helikoptrar som sveper över Sveriges skogar med laserstrålar och värmekameror. [caption id="attachment_14257" align="alignnone" width="500" caption="Laser är ett effektivt sätt att mäta avstånden mellan träd och elledningar."]Laser är ett effektivt sätt att mäta avstånden mellan träd och elledningar.[/caption] Enligt lag måste Vattenfall leverera årliga driftsbesiktningar av hela det regionala elnätet, och för att kunna garantera ett säkert och kapabelt nät med så få störningar som möjligt så måste elledningarna även trädsäkras. Det innebär att träd som riskerar att blåsa ned över ledningen måste fällas. För att hitta dessa tar man oftast flygbilder som sedan analyseras, eller så mäts avstånden manuellt i skogen. Nu, efter två års tester, introducerar Vattenfall laserscanning. Vattenfalls Björn Amundsson, Funktionsansvarig, Skog på Vattenfall Distribution förklarar att laser är ett betydligt mer effektivt sätt att mäta avstånden mellan träd och elledningar. – Vi måste hitta och analysera farliga eller potentiellt farliga träd, och tidigare har vi gjort det genom att själva gå ut i fält och mäta de områden som genom flygfoton bedöms som riskabla. Det innebär att ett mänskligt öga måste ”hitta felen”. Laser är träffsäkrare och systemet kan programmeras så att det automatiskt hittar träd som står för nära ledningarna. Det spar både tid och andra kostnader, säger han. Går att hitta potentiellt farliga träd Lasern kan programmeras så att den registrerar träd som står, till exempel, tre eller sex meter från elledningarna. Med laserscanning går det även att hitta träd som är potentiellt farliga – träd som om ett par år måste fällas eller som är på väg att växa upp direkt under ledningarna. Och det finns fler fördelar, enligt Björn Amundsson. – Lasersystemet kan även avgöra trädslag, och volym i trädet. Det gör att våra avtal med markägarna kan bli bättre – för båda parter. Markägarna kan välja att avverka själva mot en ersättning, men även att sälja virket till Vattenfall. När Vattenfall köper, så gör lasersystemet den enklare att ge information om virket vid vidareförsäljning. [caption id="attachment_14255" align="alignright" width="300" caption="En värmekamera hängs under helikoptern"]En värmekamera hängs under helikoptern.[/caption] Vattenfall har avtal med markägare genom ledningsrättslagen. Företaget har rätt – och skyldighet – att fälla träd inom ett visst avstånd från ledningarna, och att göra det utan att ersätta markägaren. Måste träd fällas utanför det förutbestämda området ska markägaren ersättas enligt fastställd kostnadstabell. – Om vi då genom laserscanningen kan se trädslag, storlek och volym på trädet så kan vi skapa ett ersättningserbjudande till markägaren utan att gå ut i fält och mäta träden, säger Björn Amundsson. Söka efter träd direkt i karta Han förklarar att ytterligare två fördelar med laserscanningsprojektet är att Vattenfalls alla plankartor nu kan digitaliseras. Dessa är kartor som visar Vattenfalls inlösta mark kring ledningen – skogsgatan. Man kan då direkt gå in i en karta och söka efter träd inom ett visst område och avstånd istället för att, som förut, behöva gå tillbaka till fotografierna eller de data som registrerats manuellt i området. Dessutom, berättar Björn Amundsson, så kommer sökning med värmekameror på köpet. – De hänger på en värmekamera under helikoptern, så kan vi se i vilket skick ledningen är vid flygtillfället. Vi kan simulera olika belastning på ledningen och vi får då även en prognos på hur linan skulle se ut vid en kapacitetsökning, och därigenom en temperaturökning på, till exempel, 50C. Det är företaget Visimind som utför flygningarna, ibland tillsammans med någon av Vattenfalls ansvariga på BU Distribution. Krzysztof Gajdamowicz är företagets grundare och ägare. – Det här är det bästa sättet i världen att skaffa data över stora landområden. Vi kan skapa nya digitala plan- och profilkartor och sedan noggrant mäta avstånden. Det är fantastiskt att kunna hjälpa Vattenfall att bli effektivare i sina driftsbesiktningar, säger han.