Nyhet | 2010-08-02 | 13:40

Med regnet sjunker elpriset

Elpriset är på väg ner efter den senaste tidens våta väderlek. Men ännu råder underskott i vattenmagasinen.  Den torra hösten och kalla vintern med stillastående kärnkraftverk tärde hårt på vattenkraftverkens magasin, både i Sverige och i Norge.  De senaste veckornas regn har minskat bristen och handlarna på elbörsen Nord Pool har sett terminspriserna falla med mellan 10-20 procent.  [caption id="attachment_2537" align="alignright" width="178" caption="Sigge Eriksson, privatmarknadschef på Vattenfall."][/caption] – Prognoserna pekar på mer nederbörd i fjällen där större delen av vattenmagasinen finns, och det påverkar prissättningen, säger Sigge Eriksson, privatmarknadschef på Vattenfall.  El kan inte lagras - däremot vatten. Vatten är en viktig effektreserv att kunna ta till vid produktionstoppar, vare sig de beror på kall väderlek eller stillastående kärnkraftverk. På så sätt är vädret och den hydrologiska balansen viktiga faktorer vid prissättningen av el i Norden.  Vattenkraften står för mer än 50 procent av den totala elproduktionen i Norden och därför är det betydelsefullt att magasinens kapacitet kan utnyttjas fullt ut.  Den senaste veckorapporten visar att situationen har förbättrats.  – Magasinen i Sverige ligger på 68,5 procents fyllnadsgrad jämfört med de 77 procent som är medelvärdet för en här tidpunkten, räknat på åren 1950-2006, säger Sigge Eriksson.  Vattenmagasinskapaciteten i Norge är drygt 80 TWh och i Sverige drygt 33 TWh.  Totalt sett har underskottet i den hydrologiska balansen (som utgörs av snömagasin, grundvatten och vattenmagasin) gått från att i våras, som mest ha legat på minus 40 TWh till dagens minus 20 TWh. Trenden är positiv, vilket sannolikt påverkar prisbildningen.  – Skulle Norge fortfarande ha vattenbrist i höst kan priset på importerad norsk el bli i nivå med normalt dyrare kraftslag från kontinenten. Prognoserna nu pekar på elpriser som är runt tio öre dyrare per kWh än motsvarande tid förra året, vilket skulle innebära drygt 40 öre per kWh.  Det är kunder med rörligt avtal drabbas när elpriset svänger.  – Kunder som väljer rörligt pris väljer detta för att de tror att det ger lägst kostnad i långa loppet. Det kan vara ett bra alternativ, förutsatt att man tål svängningar i kostnaderna månad för månad, säger Sigge Eriksson.