Nyhet | 2008-03-17 | 20:20

Medelbra produktionsår för Forsmark

Under 2007 producerade Forsmark 23,4 TWh el, cirka 16 procent av Sveriges totala elproduktion.

Forsmark 3 producerade 9,0 TWh, helt utan oplanerade driftstopp eller störningar. På Forsmark 1 och Forsmark 2 blev produktionen lägre än beräknat på grund av flera driftstopp och förlängda revisionsperioder, bland annat till följd av service på dieselreservkraftverk som tidigare utförts under vinterns drift.

Under året har Forsmark fortsatt driva sitt stora åtgärdsprogram för ökad säkerhet och förbättrade rutiner, samt flera stora moderniserings- och ombyggnadsprojekt.

Nyrekryteringarna fortsatte i högre takt än tidigare och vid årsskiftet var 884 personer anställda.

Pågående projekt på Forsmark

Vattenfalls elproduktion i Norden 2007

Produktionshistorik