Nyhet | 2009-07-16 | 17:23

Medling om Moorburg

Dagens Nyheter publicerade den 16 juli en artikel som noterade att Vattenfall har bett International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) om hjälp med att medla i den juridiska konflikten om det planerade kolkraftverket Moorburg i Hamburg. ICSID är ett organ tillhörande Världsbanken baserat i Washington, D.C. Det hjälper till att medla och lösa tvister om investeringar mellan medlemsländer och enskilda investerare. Hamburgs myndighet för stadsutveckling och miljö (BSU) godkände byggandet och driften av det stenkolseldade kraftvärmeverket Moorburg av Vattenfall Europe AG, Vattenfalls dotterbolag, i september 2008. Myndigheterna införde senare restriktioner för projektet. Tvisten som då uppstod gällde de investeringar som Vattenfall redan hade gjort i Moorburgprojektet. Vattenfall sände sin begäran beträffande dispyten till ICSID den 30 mars 2009 – ett beslut fattat av Vattenfalls styrelse.