Nyhet | 2012-01-11 | 10:32

Medvind för vindkraften 2011

2011 blev ett mycket bra år – både produktions- och intäktsmässigt – för Vattenfalls vindkraft. Under 2011 steg vindkraftens elproduktion med nära 50 procent jämfört med året innan. Förklaringen ligger till stor del i att nya anläggningar – Stor-Rotliden, Östra Herrestad, Thanet och Ormonde – togs i bruk. Men produktionsökningen beror även på att anläggningarnas servicetekniker gjort ett gott jobb med att hålla vindkraftverken i drift och öka tillgängligheten ytterligare. – Det är de anställda i verksamheten som har gjort 2011 framgångsrikt. Under året tappade vi mer energi på grund av problem med anslutningar och nätverk än på grund av stillastående vindkraftverk, säger Martin Reinholdsson, chef för Vattenfalls vindkraftproduktion. [caption id="attachment_5774" align="alignright" width="300" caption="Vindkraftsparken Lillgrund."]Vindkraftsparken Lillgrund.[/caption] Gott år även resultatmässigt Även resultatmässigt blev 2011 ett gott år för vindkraften trots lägre elpriser jämfört med 2010 i främst Sverige och Danmark. – Resultatmässigt slår vi vårt mål med närmare 30 procent, förklarar Martin Reinholdsson som betonar vikten av ett flertal projekt som pågått under 2011. – Det handlar exempelvis om underhållsprocesser och inköpsprocesser och vi ser över logistiklösningar för att göra våra anläggningar mer åtkomliga. Vi lägger dessutom mycket energi på att förstå hur vi långsiktigt kan sänka kostnaderna för att producera vindel. Under 2012 börjar DanTysk i Nordsjön att byggas och några landbaserade vindkraftparker kommer att tas i drift. – I slutet av 2015 kommer vi att producera minst 6 TWh förklarar Martin Reinholdsson och pekar ut ett flertal utmaningar som vindkraftproduktionen nu står inför. – Organisationen ska fortsätta att växa och utvecklas utan att tappa i effektivitet. Vi ska fortsätta effektivisera verksamheten och få ut synergier som finns. Det tar längre tid än tre år att bygga en mogen storskalig verksamhet i mångmiljardklassen.