Nyhet | 2007-05-30 | 17:05

Mekaniker fick i sig radioaktiva partiklar

I en av Ringhals verkstäder blev på tisdagen två mekaniker internkontaminerade, det vill säga att de andades in radioaktiva partiklar. Dosen till de två mekanikerna har beräknats till 3,5 respektive 2 millisievert, vilket är långt under gällande gränsvärde (50 millisievert på ett år) och är helt ofarlig för båda inblandade.

Övrig personal som har varit i verkstadsutrymmet kommer för säkerhets skull också att kontrolleras. Det aktuella verkstadsutrymmet har stängts av för sanering. Flera olika åtgärder har vidtagits för att förhindra en upprepning av det inträffade. Dessutom kommer vissa rutiner för rengöring, dränering och torkning att kompletteras. Det inträffade har rapporterats till statens strålskyddsinstitut, SSI.

För övrig information, kontakta Torsten Bohl, informationschef Ringhals, telefon 0340-66 75 90.