Nyhet | 2011-04-20 | 10:29

Mellanöverhettare byts ut

Det arbete som tar längst tid under revisionen är byte av turbinernas mellanöverhettare. En mellanöverhettare per dag lyfts ut ur turbinhallarna den här veckan.

Byte av mellanöverhettare på Forsmark 1

När ångan från reaktorn transporterats genom de två högtrycksturbinerna passerar den fyra mellanöverhettare. Mellanöverhettarna hettar upp ångan och tar bort fukt, innan ångan sedan förs vidare in i lågtrycksturbinerna.

De gamla mellanöverhettarna lyfts nu ut och nya ska installeras. De nya mellanöverhettarna är dimensionerade för att kunna hantera ett större ångflöde, vilket innebär att anläggningen anpassas till att i framtiden kunna drivas vid en högre effekt.

Bytet av mellanöverhettare beräknas vara revisionens mest tidskrävande arbete. Varje mellanöverhettare väger över 100 ton och lyften innebär omfattande logistik då många funktioner och människor är inblandade. Ett av de förberedande arbetena inför lyftet är demontage av överföringsrör, som måste lossas från sina anslutningspunkter. Överföringsrören för ånga från högtrycksturbinerna till mellanöverhettarna, samt från mellanöverhettarna till lågtrycksturbinen.

Den första mellanöverhettaren lyftes ut ur turbinhallarna i måndags. På torsdag ska den sista mellanöverhettaren vara bortmonterad och utlyft. Under påsken transporteras de bort av Svensk Kärnbränslehanterings fartyg Sigyn till Studsviks avfallsanläggning i Nyköping. Metallen smälts där ner. Det mesta av avfallet kan friklassas och återanvändas.