Nyhet | 2010-10-25 | 10:52

Mentorer åt blivande kärnkraftsingenjörer

Det råder brist på kvalificerad personal inom svensk kärnkraftsindustri. För att råda bot på den har Vattenfall valt att både sponsra ingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik i Uppsala och WiN- mentorskapet kopplat till utbildningen. I september började de första studenterna att läsa på det ettåriga högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik på Uppsala universitet som sponsras av Vattenfall. Studenterna har goda utsikter att få jobb efter utbildningen eftersom efterfrågan är stor på kvalificerad personal inom kärnkraftsindustrin. Samtidigt har Vattenfall beslutat att även sponsra WiN (Women in Nuclear) mentorskap för Uppsalastudenterna. Jan Blomgren, ansvarig för utbildningssatsningar inom kärnkraftteknik på Vattenfall och föreståndare för branschinstitutet Svenskt Kärntekniskt Centrum, svarar på varför Vattenfall ser detta mentorskap som viktigt att sponsra. – För att spara pengar. Vi har länge lagt stora summor på att internutbilda personal inom kärnkraften eftersom vi inte har kunnat rekrytera personer med lämplig utbildning. Sådan introduktionsutbildning kostar kanske en miljon kronor per anställd om man räknar in allt. Om vi kan undvika att en enda av studenterna hoppar av utbildningen har hela programmet lönat sig tre gånger om. Tre träffar i höst Under hösten anordnas tre träffar varav två i Uppsala och en i Studsvik, Nyköping. Genom kontakten med mentorer från kärnkraftsbranschen ges studenterna en chans att fundera på karriärvägar och att redan före examen lära känna branschen. Mentorskapet organiseras under sex mötestillfällen som fördelas över utbildningsåret. Teman för årets träffar är säkerhetskultur och organisation, kärnkraften i vår omvärld, strålning, hantering av använt kärnbränsle och kärnavfall, personlig utveckling och framtida kärnkraft. – Det är första gången WiN förser studenter på högskoleingenjörsprogrammet med mentorer. WiN ser mentorskapet som en mycket viktig del i studenternas utveckling både i deras val av karriär och personlig utveckling, säger Monica Bowen-Schrire ordförande för WiN Sverige. Nätverk inom det kärntekniska fältet WiN Sverige erbjuder ett nätverk för främst kvinnor som vill utvecklas och bredda sitt kunnande inom det kärntekniska fältet. WiN anordnar möten för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i ämnen som rör bland annat radioaktivitet och hälsorisker, strålning inom hälso- och sjukvård och kärnkraftssäkerhet.