Nyhet | 2012-01-03 | 08:47

Mentorprogram för ökad mångfald

Vattenfall har startat ett mentorprogram för att öka antalet kvinnliga chefer inom koncernen. Programmet ska erbjuda kvinnliga toppkandidater möjlighet till individuell utveckling samt skapa ett nationellt nätverk för kvinnor. Länge har Vattenfall strävat efter en mer jämlik fördelning mellan manliga och kvinnliga chefer utan att nå önskade resultat. Genom mentorprogrammet visar den högsta ledningen att de prioriterar frågan. [caption id="attachment_14958" align="alignright" width="270" caption="Annika Viklund, chef för Operations Nordic, Business Unit Distribution har Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth som mentor."]Annika Viklund, chef för Operations Nordic, Business Unit Distribution har Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth som mentor.[/caption] – Programmet är ett steg i rätt riktning för att få in fler kvinnor i ledande roller, säger Øystein Løseth, Vattenfalls koncernchef. 33 kvinnliga linjechefer har av sina respektive divisioner utsetts att delta i programmet. Bland deras mentorer finns affärsenhetschefer och chefer på toppnivå. Øystein Løseth är själv mentor åt Annika Wiklund, chef för Operations Nordic, BU Distribution.