Nyhet | 2008-03-13 | 16:00

Mer än fördubblad produktion från vindkraften 2007

Produktionen från vindkraften har mer än fördubblats från 0,5 TWh till 1,2 TWh 2007, totalt sett för Vattenfalls elproduktion i Norden.

En viktig bidragande faktor till den stora ökningen har varit att våra drygt 400 vindkraftverk i Danmark, som förvärvades under 2006, har tillhört Vattenfall hela året. Därmed är vi Nordens största aktör på vindkraftområdet.

I slutet av 2007 stod Lillgrund vindkraftpark i Öresund färdig och började producera el. Det betyder ett tillskott på ytterligare 0,33 TWh per år, tillräckligt för att förse drygt 60 000 hem med hushållsel.

Vi undersöker även möjligheten att bygga mer vindkraft, både till havs och på land. Ett tjugotal projekt pågår runt om i Sverige och Danmark liksom ett stort antal förstudier.

Vattenfall och Sveaskog har inlett ett samarbete som öppnar dörren för den största vindkraftsatsningen i Sverige. Satsningen kan resultera i 550 vindkraftverk med en total effekt på 1 500 MW.

Vårt mål är att kraftigt öka produktionen av förnybar el i Sverige med cirka 10 TWh fram till 2016, där vindkraften står för den största delen, motsvarande 8 TWh.

Vattenfalls elproduktion i Norden 2007

Vi satsar på förnybar elproduktion

Pågående vindkraftprojekt