Nyhet | 2008-06-24 | 16:00

Mer kärnkraftsvänlig opinion enligt ny undersökning

Det senaste året har acceptansen ökat för den svenska kärnkraften. Det visar en färsk undersökning som Synovate har gjort på uppdrag av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU).

I juni 2008 vill 40 procent fortsätta att använda kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer. Det är en ökning med 9 procentenheter på ett år. 42 procent vill fortsätta användningen men inte bygga nya reaktorer. Femton procent anser att kärnkraften ska fortsätta avvecklas genom politiska beslut.

Unga människor har blivit mer positiva till kärnkraften, vilket inneburit att de åldersmässiga skillnaderna i inställningen till kärnkraft jämnats ut.

Tydligare partipolitisk polarisering

Under det senaste halvåret har det skett en tydligare polarisering i kärnkraftsfrågan mellan de politiska partiernas väljare. Miljöpartister och vänsterpartister har blivit betydligt mer negativa till kärnkraften, medan folkpartister och moderater blivit mer positiva. Den kraftigaste förändringen i kärnkraftsvänlig riktning har skett bland folkpartister.
Samtidigt tycks det bland mittenväljarna och socialdemokraterna ske en tydligare samling kring inställningen att vi ska fortsätta använda kärnkraften utan att bygga nya reaktorer.

Kärnkraftens framtid

Upplevelsen av kärnkraftens miljöpåverkan betyder idag mer för opinionen än vad säkerheten gör. Många anser att de svenska kärnkraftverken är säkra. Samtidigt anser 7 av 10 att de svenska kärnkraftverken har liten påverkan på miljön.
Här finns ett tydligt samband med inställningen till kärnkraftens framtid. Bland dem som anser att kärnkraften har liten miljöpåverkan bedömer hela 72 procent att vi ska fortsätt använda den och vid behov bygga nya reaktorer. Bland dem som anser att kärnkraften har mycket stor miljöpåverkan instämmer bara 22 procent i den bedömningen.

Mer information

Läs hela undersökningen på Svensk Energis webbplats (nytt fönster)