Nyhet | 2011-09-15 | 16:36

Miljöarbete fokus på vindkraftmässa

Sveriges största vindkraftsevent, Vind 2011, lockade närmare 1.500 deltagare med ett fullspäckat seminarieprogram. I år har Vattenfall Vindkraft valt att fokusera på miljö- och acceptansarbete i sin monter där ett bildspel visar på exempel från olika länder. – Vi tar ansvar för den inverkan som våra vindkraftparker kan komma att innebära för människa, djur och natur och det görs ett omfattande arbete före, under och efter en byggnation. Det är roligt att kunna visa upp exempel på detta, säger Eva Vitell, chef för projektutveckling i Sverige. Vindkraft för ökad biologisk mångfald I montern hittar man även en livs levande kreotop, en stekelsandbädd. I Östra Herrestad finns originalet där Sveriges första och enda kreotoppark anlagts i slättlandskapet. Det är ett pilotprojekt som syftar till att visa att en utbyggnad av vindkraften kan ge ökad biologisk mångfald. Fem småbiotoper, så kallade kreotoper, anlades i parken i samarbete med Jordbruksverket när anläggningen byggdes. Genom att plantera bärbuskar, nypon och vildapel och genom att så in solrosor och ängsblommor kan man ge skydd och mat åt småfåglar och insekter. Ved, sand och tillfälliga vattensamlingar bildar livsmiljöer för många organismer genom att erbjuda skydd, föda, bo och övervintringsplatser. – Vi tycker att det är ett spännande samarbetsprojekt som vi gärna vill visa upp och sprida kunskap om. Montern har väckt stor uppmärksamhet och lockat till många intressanta samtal, säger Eva Vitell. [caption id="attachment_13158" align="alignleft" width="420" caption="En livs levande kreotop på Vind2011"]En livs levande kreotop på Vind2011[/caption] Jordbruksverket finns också på plats i montern för att berätta mer om hur det går till att anlägga kreotoper. David Ståhlberg är projektledare: – Samarbetet med Vattenfall har inneburit en möjlighet för oss att testa kreotopidén i verkligheten och har bidragit till att biologisk mångfald har fått positiv uppmärksamhet i helt nya sammanhang. Att ett stort teknikföretag som Vattenfall satsar på naturvård är oerhört positivt och inger oss hopp i vårt fortsatta miljöarbete.