Nyhet | 2009-09-14 | 15:43

Miljöarbete ger resultat på fjärrvärmeverk

Nya pannor som kan eldas med flera olika bränslen, engagemang i energinätverk och full kontroll både på det som stoppas in i pannan och det som kommer ut ur skorstenen. Fjärrvärmeverkens miljöarbete är mångfasetterat och omfattande.
Vattenfall driver 16 svenska fjärrvärmenät från Övertorneå i norr till Visby i söder. 15 av de 16 näten har redan i dag värme som till 95 procent är klimatneutralt producerad, det vill säga framför allt med biobränslen. Övriga bränslen som används är torv och olja. Men oljan används bara som extrabränsle vid till exempel kallt väder. Värmen i Uppsala, det 16:e nätet, är till nästan 50 procent klimatneutralt producerad. I Uppsala eldas mest med avfall, och övrigt bränsle utgörs främst av torv.
- Målet är att ha en helt klimatneutral produktion senast år 2030, helst tidigare. För det är ingen tvekan om att fjärrvärme är bra för miljön. Det är alltid mer effektivt med en stor kollektiv panna istället för flera små, säger Jörgen Espeling, chef för Vattenfall Värme Sverige. [caption id="attachment_2227" align="alignleft" width="450" caption="Containrar med torv utanför Värmekraftverket i Uppsala"]heat[/caption] För att bli 100 procent klimatneutrala gör Vattenfall insatser på flera olika områden. Dels byggs fler ”bränsleflexibla” pannor, bland annat i Gustavsberg och Jordbro. Flexibla pannor gör produktionen både billigare och miljömässigt bättre eftersom de ökar möjligheten att använda fler olika sorters bränslen. Vid alla Vattenfalls fjärrvärmeverk satsas även stort på att utveckla det interna miljöarbetet för att spåra och fånga miljöbovar. Här ingår allt från att se över hur kemikalier hanteras till att minska mängden vatten och energi som används i produktionen. Vanlig belysning ersätts med energisnål, fordon körs med mer miljövänligt bränsle och fläktar och pumpar förnyas för att dra mindre el. - Det är viktigt att komma ihåg att miljö inte bara handlar om koldioxid, säger Anna Karlsson, miljöspecialist på kraftvärmeverket i Uppsala. Fakta om torv Torven har en mellanställning ur klimatsynpunkt, den är inte fossil utan är långsamt förnyelsebar men anses ha en viss klimatpåverkan. Framtiden får utvisa hur den slutligen ska klassas ur klimatsynpunkt.