Nyhet | 2011-12-12 | 10:40

Miljöbesiktning av Ringhals

Häng med när länsstyrelsen, kommunen och granskningsföretaget WSP gör sin årliga miljöbesiktning av Ringhals. Granskarna går en rundvandring på avloppsreningsverket och miljöstationen för att titta närmare på sådant som kan påverka miljön.

Besiktningen har en fullspäckad tidplan, med många punkter på dagordningen. Det är viktigt att träffa och lyssna på dem som jobbar med uppgiften.

Periodiskt besiktning av Ringhals avloppsrening.
Periodisk besiktning görs av Ringhals avloppsrening. Här visar Bengt Andersson och Johnny Karlsson upp sin arbetsplats för Henrik Findeberg och Jörgen Åberg från det oberoende granskningsföretaget WSP. Länsstyrelsens miljöinspektör Mona Ljunggren lyssnar i bakgrunden.

Flera inspektioner på ett år
För Mona Ljunggren, som är miljöinspektör på länsstyrelsen, är denna inspektion bara en i raden. Idag deltar hon mest som åskådare eftersom dagens inspektion – periodisk besiktning – utförs av oberoende granskare.

Den här typen av besiktning görs bara en gång per år, men dessemellan gör Mona flera besök på egen hand.

– Jag gör en miljötillsyn i kvartalet och en årlig tillsyn av hanteringen av hydrazin och vätgas. Det blir minst fem besök om året säger hon.

Vid en miljötillsyn kontrolleras bland annat om företagets egna kontroller fungerar. Mona tar avloppsreningen som exempel:
– Har man koll på flödena och på hur rent vattnet blir? Vi tittar också på om instrument är rätt kalibrerade, och om dokumentation och utrustning ser ok ut.

Ett gott miljöarbete
Mona Ljunggren är sedan mars i år ny i sin roll som miljöinspektör av Ringhals, och den bild hon fått hittills har varit positiv.

– Ringhals har otroligt mycket rutiner, vilket är positivt om de används och inte bara samlar damm, säger hon.

Rent allmänt tycker hon att Ringhals ligger bra till i sitt miljöarbete.

– Det finns bra dokumentation och dokument som lever, täta uppdateringar är ju ett tecken på att instruktionerna blir använda. Att allt dokumenteras är bra eftersom det ju visar vad som hänt och gjorts.

Hon är också nöjd med att det finns ett utpräglat säkerhetstänkande i organisationen, som det ju måste finnas i den här typen av verksamhet.

Mona verkar tro på ett positivt resultat från dagens besiktning, men berättar att hon själv hittat några punkter som hon kommer att föreslå Ringhals miljöavdelning att titta närmare på.

Om miljötillsyn
De flesta halländska företag granskas av sin hemkommun, men cirka ett dussin större företag i länet, däribland Ringhals, granskas av länsstyrelsen. I Ringhals fall på grund av att man har A-tillstånd, det vill säga tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Om oberoende granskning
Enligt Ringhals miljökontrollprogram ska en årlig periodisk besiktning genomföras av en oberoende besiktningsman.

Läs mer
Ringhals miljöarbete