Nyhet | 2009-05-27 | 15:10

Miljödomstolen ger tillstånd för höjd effekt på Ringhals 4

Den 26 maj gav miljödomstolen sitt tillstånd till att effekten höjs på Ringhals 4. Efter ånggeneratorbyte år 2011 planeras totalt en effekthöjning till 118,6 procent.

Miljödomstolen ger i en deldom Ringhals tillstånd att höja den termiska effekten på Ringhals 4 från 3159 MW till 3300 MW, samt att vidta nödvändiga åtgärder för effekthöjningen. Detta är en komplettering av den tidigare miljödomen från 2006, då Ringhals 4 fick tillstånd att höja effekten till 113 procent.

Den nu godkända effekthöjningen kommer att ge Ringhals 4 ytterligare cirka 50 MW elektrisk effekt. Det räcker till att försörja en stad av Varbergs storlek med el.

Miljöprövningen för effekthöjningen inleddes 2006. Efter samråd med berörda myndigheter och närboende lämnade Ringhals in ansökan till miljödomstolen 2007. Efter miljödomstolens godkännande nu i maj handläggs effekthöjningen vidare av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM innan ärendet lämnas vidare till regeringen för beslut.

Läs mer

Ringhals miljöprövningar
Så går en miljöprövning till