Nyhet | 2008-03-07 | 11:35

Miljödomstolens huvudförhandling om Trolleboda vindkraftpark

Nu har miljödomstolen haft huvudförhandling om Trolleboda vindkraftpark och deras beslut, miljödomen, kommer den 17 april. Vattenfall vill i första hand uppföra ett antal vindkraftverk som motsvarar en effekt på cirka 150 megawatt.

I andra hand yrkar vi tillstånd för 30 vindkraftverk plus tre så kallade utvecklingsverk med en sammanlagd effekt på maximalt 150 megawatt och där totalhöjden inte överstiger 160 meter.

Med på huvudförhandlingen var företrädare för länsstyrelserna, berörda kommuner, Kammarkollegiet, fiskare, fastighetsägare och Vattenfalls representanter. Vår projektledare Jan Norling var hoppfull i samband med förhandlingarna som pågick hela dagen. Jan Norling kan inte säga något säkert om när vindkraftsparken kan tas i drift. Vi får avvakta domstolens beslut och villkor. Om Vattenfall får tillstånd att bygga och projektet därefter visar sig vara ekonomiskt bärkraftigt, så kan projekteringen inledas och parken byggas och vara driftklar tidigast 2012. Detta förutsätter att Vattenfall AB:s styrelse tar beslut om att göra investeringen.

– Just nu är det billigare att bygga vindkraft på land än till havs. En annan aspekt är att det är lång leveranstid på havsbaserade vindkraftverk. Men jag är övertygad om att Trolleboda kommer att byggas, frågan är bara när, säger Jan Norling.

– Vårt första alternativ innebär att vi får större frihet att placera verken och antalet där det lämpar sig bäst, beroende på exempelvis bottenförhållanden och andra tekniska faktorer, förklarade Jan Norling. Utöver själva vindkraftverken, så ansöker vi om att få lägga ner kablar från parken in till land vid Järnsida i Torsås kommun.

Läs mer

Trolleboda vindkraftpark