Nyhet | 2007-04-23 | 14:03

Miljön i fokus för Sala-Heby Energi AB

Sala-Heby Energi AB har förlängt sitt avtal om elleveranser med Vattenfall.

Avtalet om elleveranser från Vattenfall har förlängts till och med 2011 och beräknas till cirka 225 GWh per år. Elen är produktionsspecificerad vattenkraft, miljödeklarerad enligt EPD-systemet.

EPD innebär att kunden får specifika data för hur elen producerats och vilken inverkan produktionen har på miljön. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel. Kunden får uppgift om utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och koldioxid för elproduktionen.

– Det är en trend bland våra kunder att agera miljövänligt och allt fler väljer EPD, vilket innebär att företaget i sin miljöredovisning kan ange exakt hur stor miljöpåverkan dess elförbrukning ha, säger Erik Sundström på Vattenfall Försäljning Norden.

– I och med denna överenskommelse och den egna biobränsleeldade och solbaserade elproduktionen kommer all el som Sala-Heby Energi AB säljer även i fortsättningen att vara förnyelsebar, säger Kenneth Mårtensson, vd för Sala-Heby Energi AB.

Sala-Heby Energi AB är ett expansivt och innovativt energibolag med starkt miljöfokus. Under 2006 utnämndes de av Svenska fjärrvärmeföreningen till årets fjärrvärmeföretag, bland annat för sitt miljöarbete.

– Vattenfall är starkt engagerat i klimatdebatten, och vi kommer bli än mer aktiva när det gäller att samarbeta med våra kunder i klimatfrågan, bland annat genom miljöel och energieffektivisering, säger Erik Sundström.För vidare information, kontakta:
Erik Sundström, kommunikationschef Vattenfall Försäljning Norden, telefon: 08-739 61 31.
Sören Lindström, affärsansvarig Vattenfall Försäljning Norden, telefon: 08-739 50 47.
Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB, telefon: 0224-576 01.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Press release in pdf format


Download