Nyhet | 2008-07-02 | 16:15

Miljööverdomstolen avvisar överklagande

En sommarstugeägare i Kristianopel har klagat på miljödomstolens dom och yrkat att Vattenfalls ansökan om tillstånd för Trolleboda vindkraftpark ska avslås.

Ärendet har därför gått vidare till Miljööverdomstolen, som noterar att fastigheten ligger cirka 7,5 kilometer från den närmaste delen av den sökta vindkraftparken. Domstolen skriver också att fastighetsägaren anser att det blir negativ påverkan på kulturmiljön och reducerat fastighetsvärde.

Miljööverdomstolen avvisar fastighetsägarens överklagande, därför att de olägenheter som fastighetsägaren har nämnt inte ger honom rätt att överklaga miljödomstolens dom.