Nyhet | 2008-11-06 | 11:26

Miljööverdomstolen avvisar överklagande

Miljööverdomstolen har avvisat överklagandet från Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat) angående de två miljödomar för Forsmarks Kraftgrupp AB som Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt meddelade den 21 augusti.

Miljödomarna handlade om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Forsmarks kärnkraftverk samt tillstånd till deponi för lågaktivt avfall inom Forsmarks kraftverksområde.

Miljööverdomstolen avvisar överklagandet av följande anledning:
För att en förening ska få överklaga krävs att föreningen har lägst 2000 medlemmar och att föreningen är en personsammanslutning och inte en föreningssammanslutning. Milkas består av totalt två medlemmar - Miljöförbundet Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen - vilka bägge är juridiska personer. Milkas uppfyller således inte kraven i miljöbalken och överklagandet avvisas.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05