Nyhet | 2009-10-05 | 14:10

Miljöövervakar stort tunnelbygge

Stockholm Stad och Fortum bygger en 6 km lång kraftlednings- tunnel mellan Skanstull och Solberga i södra Stockholm. Tunneln ska hysa två idag frihängande kraftledningar. Vattenfall Power Consultant har uppdraget att vara byggledare för miljödelen.

Att bygga tunnlar i stadsmiljö innebär särskilda krav, inte minst med tanke på boende och på befintliga byggnader i tunnelns väg.

Vattenfall Power Consultant - Miljöövervakar stort tunnelbygge

– De viktigaste faktorerna för omgivningen är buller, vibrationer och sprickbildningar på byggnaderna. Rening av länsvatten, omhändertagande av avfall och miljövärdena på de maskiner och fordon som används är också mycket betydelsefulla, säger Paul Eurén, som fungerar som byggledare avseende miljö.

Entreprenören upprättar en miljöplan på basis av uppdragsgivarens miljökrav, en plan som Paul Eurén sedan följer upp under arbetets gång, exempelvis genom bullermätningar.

– Miljöplanen kan även innehålla entreprenörens egna krav och krav från myndigheterna. Vårt jobb är att säkerställa att allt genomförs så skonsamt som möjligt gentemot tredje man och miljön.

Tunneldrivningen ska vara klar någon gång vid årsskiftet. Därefter vidtar installation av kablar, ventilation och annat. Driftsättning sker 2011.
Fördelarna med det här tunnelprojektet är dels att man slipper luftledningar i tätbebyggt område, dels att mark nu frigörs som kan användas till annat, exempelvis bostäder.

Kontakta: Paul Eurén, 08-739 71 84