Nyhet | 2008-02-29 | 13:20

Miljöpolicy för vattenkraft

Behöver vattenkraftsproducerad el ha en särskild miljöpolicy? Ja, säger upphovsmannen Thord Lindström, vattenregleringsingenjör på Vattenfall Vattenkraft.

– Syftet är att alla som pratar i vår sak, alltså våra medarbetare och entreprenörer, ska tala samma språk. Det får inte råda något tvivel om vilken miljöpolicy som gäller för vattenkraftsproducerad el, säger Thord Lindström.

Bakgrunden till den speciella miljöpolicyn för vattenkraft är främst arbetet med det nya vattendirektivet. Många aktörer kommer att vara inblandade och diskutera frågor där Vattenfall berörs på något sätt. Att då inför varje ärende förklara och motivera Vattenfalls miljöpolicy i vattenfrågor tar både tid och kraft.

Thord Lindström, vattenregleringsingenjör på Vattenfall Vattenkraft

– Tanken är att vår miljöpolicy ska vara så känd för alla inblandade att vi inte behöver ägna värdefull tid åt att förklara den. Det ska inte råda någon tvekan om, varken för utomstående eller för våra egna, var vi står i miljöfrågor, säger Thord Lindström.

För att sprida och förankra vattenkrafts miljöpolicy har den skickats till berörda myndigheter och organisationer. Policyn har utarbetats så att den är kortfattad och publik.

Ladda ner miljöpolicyn

Miljöpolicy Vattenfall Vattenkraft