Nyhet | 2011-08-25 | 09:20

Miljöredovisning för fjärrvärmen i Motala

Hur minskar vi vår påverkan på miljön i Motala? På fem år har vi i Motala sänkt utsläppen av koldioxid och svavel med över 90 procent och vår elproduktion är helt koldioxidneutral. Läs om vårt miljöarbete i miljöredovisningen för 2010.

Miljöredovisningen för Motala Värmeverk innehåller information om vårt arbete för säkerhet, hälsa och miljö. Läs om hur vi arbetar för att få ner utsläppen, vilket bränsle vi använder och vad vi gör för att minska olyckorna på arbetsplatsen.
Miljöredovisning Motala (PDF 577 kB)
Vår fjärrvärme för privatkunder i Motala
Vår fjärrvärme för företagskunder i Motala