Nyhet | 2011-08-24 | 13:20

Miljöredovisning för fjärrvärmen i Vänersborg

Vi värmer nästan hela Vänersborg med spillvärme och biobränsle som inte bidrar till klimatpåverkan. Läs om vårt miljöarbete i miljöredovisningen för 2010.

Miljöredovisningen för Vänersborg Värmeverk innehåller information om vårt arbete för säkerhet, hälsa och miljö. Läs om hur vi arbetar för att få ner utsläppen, vilket bränsle vi använder och vad vi gör för att minska olyckorna på arbetsplatsen.
Miljöredovisning Vänersborg (PDF 751 kB)
Vår fjärrvärme för privatkunder i Vänersborg
Vår fjärrvärme för företagskunder i Vänersborg