Nyhet | 2008-10-14 | 10:00

Miljösamordnaren som vill lyfta medvetenheten

På Ringhals arbetar vi aktivt med miljöfrågor för att minimera påverkan på människa och miljö. Varje avdelning har ansvar för att bedriva miljöarbete på de områden som berör dem. I det arbetet spelar miljösamordnarna en viktig roll.

– Som miljösamordnare har man många uppgifter och ska värna om både arbetsmiljö och yttre miljö, säger Lars Nylander, miljösamordnare på Ringhals underhållsavdelning. En av mina uppgifter är att samla statistik om olycksfall och tillbud och se till att övriga i organisationen informeras om vad som händer.

– Det är viktigt att lyfta medvetenheten och jobba med små och ständiga förbättringar, betonar han.

Lars Nylander miljösamordnare

Hanteringen av kemiska produkter i Ringhals verkstad är ett av områdena som Lars Nylander har koll på i sin roll som miljösamordnare för underhållsavdelningen.

På underhållsavdelningen är arbetsmiljön under revisionsavställningarna helt naturligt den mest angelägna miljöfrågan för tillfället. Just detta, att värdera och följa upp de mest betydande miljöfrågorna, är en av de stora uppgifterna för miljösamordnaren.

Varje år värderar alla avdelningar vilka som är de betydande miljöaspekterna i deras verksamhet under de närmaste åren. Dessutom görs en miljöhandlingsplan som beskriver hur frågorna ska tas om hand.

Att göra-lista för miljösamordnare

  • Värdera miljöaspekter och avdelningens möjlighet att påverka
  • Göra en miljöhandlingsplan
  • Följa upp miljömål
  • Samla fakta om olycksfall, tillbud och risker
  • Hålla i avdelningens miljöledningsmöten
  • Rapportera till arbetsmiljökommittén och föra fram avdelningens samlade behov
  • Samordna skyddsronder

Mer information

Ringhals och miljön