Nyhet | 2008-08-28 | 15:40

Miljövänligare kraftverk i Umeälven

Djupt inne i Tärnafjällens massiv ligger Gejmåns kraftstation nersprängd som det första av tio kraftstationer i Ume älv. Våra investeringar i kraftverket ger ökad elproduktion och miljöförbättringar.

Vy över Gejmån och Tärnafjällen.

Med sina 40 år på nacken tillhör inte Gejmåns Vattenfalls äldsta kraftstationer och inte heller de största. Tvärtom är Gejmån ett av de mindre. Att Vattenfall trots det valt att investera 120 miljoner kronor på att förbättra Gejmåns verkningsgrad och höja energiuttaget med 3 GWh till 280 GWh, visar vilken betydelse vattenkraft har i Sverige.

Turbinaxel i Gejmåns vattenkraftverk.

Gejmån må vara ett av de mindre kraftverken men tack vare en fallhöjd på omkring 250 meter och att turbinaxeln snurrar med drygt 500 varv i minuten så blir ändå energiuttaget högt (280 GWh).

Olja byts mot vatten

Minst lika viktigt som ökad produktionskapacitet är de miljöåtgärder som också genomförts i Gejmån under det nio månader långa förnyelsearbetet. Oljorna i smörjsystemen har bytts ut mot så kallade syntetiska estrar (typ matolja) och i hydrauliksystemen har mängden olja kunnat minskas med upp till 70 procent tack vare byte till högtryckssystem.

Detta miljöarbete ingår i Vattenfalls så kallade oljestrategi. Med den går vi ett steg längre och byter på sikt ut alla olja till vatten. Vatten i hydrauliksystemen och vatten som smörjmedel. Försök med vattensmörjning har pågått i Porjus gamla kraftstation ett flertal år i Älvkarleby startar i dagarna ett projekt där vatten används som hydraulikvätska i systemen som öppnar och stänger intagsluckorna. Enligt oljestrategin ska de flesta av Vattenfalls vattenkraftstationer ha vatten istället för olja i sina system senast 2020.

Maskinhallen i Gejmåns vattenkraftverk.

Gejmån är ett av få kraftverk som bara har ett aggregat. Här visas maskinhallen.

Vibrationsfri generator

Ytterligare en miljövinst i samband med förnyelsearbetet är den nya generator på 55 MW som installerats. På grund av att den är så vibrationsfri att en femkrona kan stå på högkant under drift, minskas risken för oljeläckage på grund av vibrationsskador i exempelvis lager.
Gejmåns ”make over” är avslutad men Tärnafjällen har redan fått Vattenfallsbesök igen… Nio kilometer uppströms Gejmån ligger Abelvattnet. Den 8 juli i år fick Vattenfall godkänt av Miljööverdomstolen att påbörja byggandet av det första helt nya vattenkraftverket i Sverige på 20 år.

Läs mer

Abelvattnets vattenkraftverk

Pågående projekt inom vattenkraften