Nyhet | 2011-03-11 | 10:08

Miljövarudeklarerad el från Forsmark

Forsmark har fått sitt EPD-certifikat (Environmental Product Declaration) förnyat.
– EPD är ett internationellt system för certifiering av miljövarudeklarationer. Med hjälp av det kan vi definiera vilken miljöpåverkan vår elproduktion medför ur ett livscykelperspektiv, säger Lasse Kyläkorpi, Miljöchef på BU Nuclear Power.

Sedan februari 2001 kan Forsmark som första kärnkraftverk i världen leverera EPD-certifierad el.

– Tanken är att våra kunder ska kunna välja bland produkter utifrån vilken miljöpåverkan de medför, säger Lasse Kyläkorpi.

EPD fungerar alltså som ett verktyg för att mäta miljöpåverkan från olika typer av energiproduktion.

– EPD var också till nytta till exempel då Forsmark skrev sin ansökan om miljöprövning till Miljödomstolen 2007 angående effekthöjning och fortsatt drift, säger Eva Hydén, Miljöchef på Forsmark.

EPD kräver detaljerad dokumentation av alla stegen i kärnbränslecykeln och dess påverkan på miljön. Miljödeklarationerna granskas ingående av en oberoende part, i det här fallet Bureau Veritas, som har utfärdat certifikaten.

Catarina Ardell, Miljöcontroller på Ringhals kärnkraftverk som också fått sitt EPD-certifikat förnyat, påpekar att EPD skiljer sig från ISO14000 och andra miljöhanteringssystem. Med EPD mäter man utsläpp genom hela bränslekedjan – från uranbrytning till hantering av bränsleavfall.

– För att uppnå EPD-certifiering krävs noggrann dokumentation och ständiga förbättringar, säger Catarina Ardell.

EPD har funnits sedan slutet av 1990-talet, och Vattenfall var det första företaget någonsin att uppnå en sådan här certifiering – för sin vattenkraft. Senare certifierades även Forsmark och Ringhals kärnkraftverk.

– Resultatet av EPD-utvärderingarna visar att kärnkraften har utmärkta miljöprestanda, fullt jämförbara med de allra bästa förnybara produktionsteknikernas. Vi har även insett att EPD är ett effektivt utvärderingsverktyg. Med hjälp av det kan vi identifiera vilka delar av bränslekedjan som kräver förbättringsåtgärder för att de på bästa sätt ska inverka positivt på det totala resultatet, säger Lasse Kyläkorpi.

Text: Christer Lundgren

Forsmarks EPD (på engelska i nytt fönster) (PDF 974 kb)

Miljövarudeklarartioner EPD

Forsmarks miljöarbete