Nyhet | 2012-10-05 | 09:43

Milstolpe passerad för vindkraftbranschen i Europa

Europas vindkraftskapacitet ökar snabbt. Enligt EWEA (European Wind Energy Association) har EU nu passerat milstolpen 100 GW installerad kapacitet. Vattenfall har i stor skala bidragit till utvecklingen och EWEA listar Pen y Cymoedd som den fjärde största landbaserade vindkraftparken i Europa när den tas i drift. Det tog cirka 20 år för den europeiska vindkraftsektorn att få de första 10 GW vindkraft anslutna till näten. Det behövdes bara 13 år för att lägga till ytterligare 90 GW. Hälften av den totala europeiska vindkraftskapaciteten har installerats under de senaste sex åren. [caption id="attachment_18198" align="alignleft" width="300"]Byggnation av Swinfords vindkraftpark i Storbritannien. Byggnation av Swinfords vindkraftpark i Storbritannien.[/caption] 100 GW vindkraft kan under ett år producera tillräckligt med el för att täcka 57 miljoner hushålls totala elförbrukning. Det motsvarar elproduktionen från 39 kärnkraftverk. Vattenfall har i hög grad bidragit till utvecklingen av vindkraft i Europa. Företaget är idag den näst största operatören av havsbaserad vindkraft i världen och en växande aktör inom landbaserad vindkraft. Vattenfall har en kapacitet på 1400 MW i fem europeiska länder. När den tas i drift kommer Vattenfalls Pen y Cymoedd i Storbritannien att vara den fjärde största landbaserade vindkraftparken i Europa. Alberto Méndez Rebollo, chef för affärsenheten Onshore Wind Projects, kommenterar vindkraftsbranschens snabba tillväxt i Europa: – Vi siktar mot att bli den ledande aktören inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Men det kommer att kräva en hel del hårt arbete och mycket lägre energikostnader. Branschen är fortfarande beroende av statligt stöd, men vi utesluter inte tillväxt i något av de länder som vi är verksamma i idag. Politiska stödsystem kan förändras snabbt, men förnybar energi är här för att stanna. Fakta om Vattenfalls vindkraft I juni 2012 hade Vattenfall 900 hel- eller delägda vindkraftverk med en total produktionskapacitet på 4 TWh i Danmark, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. De största landbaserade vindkraftparkerna är Stor-Rotliden (Sverige), Edinbane (Storbritannien) och Nørrekær Enge (Danmark). Vattenfall är den näst största operatören av havsbaserad vindkraft i världen. De största havsbaserade vindkraftparkerna är Thanet och Ormonde (Storbritannien), Horns Rev (Danmark) och Lillgrund (Sverige). Vattenfall producerade 3,8 TWh el från vindkraft under 2011.