Nyhet | 2011-04-05 | 08:32

MINI E-förare föredrar förnybara energikällor

Resultaten från de första testerna av MINI E-flottan visar att elbilarnas kortare räckvidd inte innebär några som helst restriktioner vid daglig användning i stadsmiljö. 70 MINI E-fordon ska nu testas i ett nytt fälttest. Vattenfall Europe och BMW-koncernen har initierat fas två av testningen av MINI E-flottan i Berlin. I det nya fälttestet kommer totalt sjuttio MINI E-fordon att testas av utvalda företagskunder och privatanvändare fram till september 2011. Koncepten för styrd laddning kommer också att utvecklas ytterligare. Målet med forskningsprojektet, som sponsras av MBU (Ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet), är att optimera laddningsproceduren för att på bästa sätt kunna dra nytta av vindkraft vid laddning av MINI E-bilarna. Precis som vid det första testet i Berlin var elbilarna hett eftertraktade. Över 1.800 ansökningar lämnades in under ansökningsfasen. 30 MINI E-fordon kommer att lånas ut till privatkunder och ytterligare 40 till företagskunder. Slutrapport för fas ett Den 31 mars 2011 överlämnade BMW-koncernen och Vattenfall Europe slutrapporten för det första ”MINI E Berlin powered by Vattenfall”-projektet till BMU:s statssekreterare Ursula Heinen-Esser. En jämförelse mellan de registrerade körprofilerna på MINI E-användare i Berlin och användare av konventionella bilar visade att elbilarnas kortare räckvidd praktiskt taget inte innebär några restriktioner alls i den dagliga användningen i stadsmiljö. För drygt 90 procent av användarna var MINI E:s räckvidd fullt tillräcklig. Inte heller laddningsproceduren utgjorde något hinder för användarna i Berlin. MINI E-bilen laddades oftast på natten med hjälp av hemladdningsstationen. Anordningen för styrd laddning med inmatad vindkraft fungerade också och välkomnades av användarna. Tre av fyra MINI E-användare i Berlin önskade till och med att elfordon i framtiden enbart ska laddas med hjälp av förnybar energi.