Nyhet | 2008-01-31 | 14:54

Minskade koldioxidutsläpp i Kalix

Utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser från fjärrvärmeverket i Kalix minskar med drygt 500 ton per år tack vare en ny rökgaskondensor som Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB nu har tagit i drift.

Kondensorn, som togs i drift i slutet av december 2007, utvinner energi från de heta rökgaser som lämnar anläggningen via skorstenen. Den återvunna energin gör att mindre bränsle behövs för att producera fjärrvärme.

– Vattenfall har ställt målet att verksamheten i Norden med oförändrad eller ökad energiproduktion ska vara klimatneutral 2030. Investeringen i Kalix är ett steg för att förverkliga den visionen, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

Den utvunna effekten gör att den årliga användningen av brännolja minskas med omkring 200 kubikmeter, vilket motsvarar drygt 500 ton koldioxidutsläpp.
Kostnaden för investeringen är drygt fem miljoner kronor. Rökgaskondensorn har levererats av Svensk Rökgasteknik.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden, telefon 08-739 54 01.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.