Nyhet | 2010-06-04 | 08:48

Missvisande om kärnkraftens tillgänglighet

I Veckans Affärer 3 juni 2010 påstår Fredrik Lundberg att Vattenfall är en av världens sämsta kärnkraftsoperatörer med en tillgänglighet på 53 procent mot snittet 80 procent. Det är statistik som bygger på en sammanblandning av helt skilda problematiker. Att klumpa ihop tillgängligheten i Vattenfalls nio reaktorer, sju i Sverige och två i Tyskland, ger en missvisande bild eftersom orsakerna i Tyskland och i Sverige är av helt skilda slag. De tyska kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel har stått stilla sedan 2007 på grund av en kombination av politiska skäl och tekniska problem. I Brunsbüttel pågår ett omfattande arbete med förbättringar av allt, inklusive säkerhetshöjande arbeten. I Krümmel gick en transformator utanför reaktorn sönder vid återstarten den 21 juni 2009 och den måste bytas ut innan produktionen kan starta. Bägge dessa kraftverk har alltså tillgänglighet noll om man räknar på det sättet. Det drar naturligtvis ner den sammanlagda siffran. Våra tyska verk ska vara i toppskick när de startar, och vi satsar hårt på att få dem dit. Omfattande moderniseringsprogram I de svenska kärnkraftverken Forsmark och Ringhals pågår omfattande moderniseringsprogram för att säkerställa den långsiktiga driften. Det är det mest omfattande nyinvesteringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan kärnkraften byggdes och ett av de största moderniseringsarbetena i världen. Åtgärderna innefattar nya transformatorer, generatorer, turbiner och säkerhetssystem samt bättre miljö och arbetet måste utföras medan reaktorerna står stilla. Under 2009 uppkom oförutsedda situationer i två av de äldsta reaktorerna. Det gjorde att arbetet tog längre tid än beräknat. Säkerheten kommer alltid i första rummet och efter varje ombyggnad måste Strålsäkerhetsmyndigheten få tillräckligt med tid för att försäkra sig om att allt gjorts i enlighet med deras regler. Ökad tillgänglighet Syftet med de omfattande moderniseringarna är att komma igen med hög tillgänglighet under en lång period framöver. Investeringarna kommer på sikt att öka tillgängligheten. De reaktorer där sådant arbete inte genomförts har haft hög tillgänglighet. Till exempel noterade Ringhals 3 och Ringhals 4 sina bästa säsonger hittills under sin livstid, med tillgänglighet väl över 90 procent och den högsta årsproduktionen sedan starten.