Nyhet | 2010-09-14 | 15:20

Modernisering av turbinsystem på Ringhals 3

Revisionen är i full gång på Ringhals 3. Ett av de stora jobben i år är övergången till modernare teknik för turbinernas reglerings- och kontrollsystem.

Så här såg det ut i kontrollrummet dagarna efter det att blocket tagits ur drift för modernisering, underhåll, tester och bränslebyte. Årets stora moderniseringsprojekt innebär att analog teknik ersätts av digitala system för turbinernas instrument- och kontrollutrustning.

Demontage av pulpet
De gamla turbinpulpeterna i kontrollrummet har tjänat ut och demonteras för att ge plats för ny, digital teknik.


Rivning av gammal utrustning
Golvet och kabelgenomföringarna förbereds inför det kommande montaget.

Nya pulpeter
De nya turbinpulpeterna är på väg att monteras. När allt är på plats tar omfattande testprogram vid för att kontrollera att alla system fungerar som de ska. Återstarten av Ringhals 3 är beräknad till början av oktober.

Läs mer
Revision på Ringhals 3
Årets revisioner på Ringhals