Nyhet | 2008-05-11 | 18:00

Möjlig bullerstörning från Ringhals

Under den närmaste veckan kan buller komma att höras från Ringhals.

Just nu pågår ommålning av reaktorbyggnaden på Ringhals 2. Störande buller kan förekomma, även utanför ordinarie arbetstid, i samband med blästring av byggnaden inför de målningsarbeten som ska göras.

Vi beklagar och hoppas att arbetet inte ska orsaka för mycket olägenhet.
För frågor vänligen kontakta Ringhals informationsavdelning via vår växel 0340-66 70 00.