Nyhet | 2009-03-16 | 14:00

Möjlig bullerstörning från Ringhals

Från tisdagen den 17 mars till torsdagen den 19 mars kan buller komma att höras från Ringhals både dagtid och nattetid.

Bullret orsakas av blästringsarbeten, där bullerdämpande åtgärder vidtas för att minska störningen. Vi beklagar och hoppas att arbetet inte ska orsaka för mycket olägenhet.

Vid frågor vänligen kontakta Ringhals informationsavdelning via vår växel 0340-66 70 00.