Nyhet | 2009-06-10 | 15:11

"Möjligt att nå utsläppsmålet på ett ton CO2 per person och år"

Det finns både tekniska och ekonomiska lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Men det som behövs är ledarskap och politisk vilja, säger Arne Mogren, chef för Vattenfalls klimatarbete mogrenArne Mogren, chef för Vattenfalls klimatarbete, framställde den långsiktiga visionen av ett samhälle med utsläpp på ett ton CO2 per person och år, som är nödvändig för att stabilisera atmosfärens koldioxidhalt på 450 ppm (miljondelar). Idag ligger genomsnittet på 7 ton per person och år, men med stora variationer, från över 20 i USA till 1-2 i Indien. Han visade att det är möjligt att nå målet. Tekniskt och ekonomiskt finns det lösningar, huvudfrågan är inte den elektriska energin, utan den mänskliga, om det finns ledarskap och politisk vilja. - Det kommer att bli nödvändigt att utveckla "carbon sinks", teknik för att ta koldioxid ur luften och lagra den under marken, sade han. Det kan man göra genom att blanda biobränsle med kolet i anläggningar med CCS-teknik. Då avskiljer man mer koldioxid än de fossila bränslena förbrukar. Arne Mogrens anförande byggde delvis på den nya boken, A one tonne future - a guide to the low-carbon century, som Vattenfall nyligen publicerat.