Nyhet | 2011-09-09 | 11:20

Montaget klart i reaktorinneslutningen på R4

Den 8 september nåddes milstolpen operational delivery, då leverantören Areva hade färdigställt nödvändiga åtgärder i reaktorinneslutningen efter bytet av ånggeneratorer och tryckhållare.

  Skiftavlämning i kontrollrummet
Ringhals driftorganisation kan nu gå vidare med återstarten av Ringhals 4: lyft av reaktortanklock, vattenfyllning av reaktorbassängen, återladdning av bränsle, täthetsprovning av reaktorinneslutningen samt så småningom provdrift av alla nya installationer.

Efterlängtad milstolpe
– Vi är många som har jobbat hårt för att uppnå operational delivery och nu är vi äntligen där, säger Sven-Erik Rosén, projektledare för bytet av ånggeneratorer och tryckhållare.

Tidpunkten för operational delivery har fått förskjutas flera gånger, och nåddes slutligen en månad senare än ursprunglig tidplan. Det tidigare justerade datumet för planerad fasning av första turbin till elnätet ligger emellertid fast till den 2 oktober.

Det var när rörinstallationerna på reaktorns sekundärsida skulle inledas i mitten av juli som det blev uppenbart att förberedelsearbetet varit otillräckligt och att leverantören inledningsvis inte hade tillräckligt många svetsare på plats. Resursförstärkning och tätare uppföljning till trots har det gått trögt även fortsättningsvis.

– Kvaliteten på svetsarbetet har varit god, men det har exempelvis varit omständligt att få fram dokumentation om utförd svetsning, säger projektledare Sven-Erik Rosén. Totalt sett har komponentutbytena fungerat väl inklusive rörinstallationerna på reaktorns primärsida.

Hamburgare till revisionsfolket
Omkring 2000 hamburgare gick åt när Ringhals 4 bjöd alla som är engagerade i revisionen på lunch.

Besiktning och kall provdrift
Parallellt går moderniseringen av turbinanläggningen vidare. Rörinstallationer är ett problemområde även där. Under sommaren har stort fokus lagts på att få fart på montaget, vilket lett till en eftersläpning med dokumentationen. Det har i sin tur förskjutit besiktningarna av de mekaniska installationerna.

– Vi är nu igång med besiktningarna och den kalla provdriften går vidare med prestandaprov, säger Anders Melin, installationsansvarig för Ringhals. Alstom kommer att fortsätta bland annat med rördragning och modifiering av befintliga rörstöd under september.

– Installation och provning av turbinernas nya digitala skydds- och reglersystem har gått mycket bra, fortsätter Anders. Där ligger vi så långt framme som det går och jobbar vidare i takt med att det turbinrelaterade montaget blir klart.

Renhetskontroll
Renhetskontroll av tubplattan på den nyinstallerade ånggenerator tre.

 Säkerheten främst
– Nu gäller det att alla inblandade fortsätter att hålla motivationen och säkerhetsmedvetandet på topp, säger revisionsledare Tommy Gustafsson. Vi ska slutföra revisionen på ett bra sätt och sätta säkerheten främst i alla arbeten.

Läs mer
Sommarens revisionsarbeten på Ringhals 4