Nyhet | 2010-06-21 | 15:35

Motala Verkstad förbättrar luften i Motala

Varje ny fjärrvärmekund i Motala bidrar till att närmiljön på orten blir bättre. Just nu ansluts Motala Verkstad till Vattenfalls fjärrvärmenät.

Det har grävts utanför Motala Verkstad. Det är fjärrvärmeledningar som lagts ner i marken när Motala Verkstad anslutits till nätet. Här kommer värme producerad till 97 procent av biobränsle att levereras i höst. Affären med Motala Verkstad innebär en ökad leverans på cirka 3,5 GWh per år, vilket motsvarar uppvärmning av cirka 175 villor.

- Det var både ekonomi och miljö som spelade in när vi valde fjärrvärme. Vi får ett mer stabilt pris för värmen framöver och en betydligt bättre miljöprofil. Vi har idag elpanna och behöver använda olja när det är kallt, vilket det verkligen var i vinter. Nu blir vi av med oljeberoendet, säger Rolf Polbratt, vd för Motala Verkstad AB.

I och med att fjärrvärmen produceras med flis och spån blir utsläppen av fossil koldioxid låga, 8,4 g/kWh (nordisk elmix är 58 g/kWh). Nyttan för miljön ökar också i och med att Vattenfall i Motala producerar el samtidigt som värme. I det nordiska systemet ersätter den elen annan el producerad med fossila bränslen som olja och kol.

- Vi är självklart glada att få en ny stor kund. Vi ökar vår värmeproduktion med cirka 2 procent och vår möjlighet att producera el. Ju fler kunder vi ansluter, desto bättre är det för alla befintliga kunder. Vi kan fortsätta att hålla långsiktiga och stabila priser, säger Berit Sanded, anläggningschef för Vattenfall Heat i Motala.

För vidare information, kontakta:
Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Heat i Motala, telefon 070-329 51 21
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic, telefon 070-28 21 670

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.