Nyhet | 2008-08-01 | 08:33

Motalas fjärrvärmekunder bidrar till bättre klimat

Sedan Vattenfall Värme i Motala byggde sin bioeldade panna för två år sedan har utsläppen av koldioxid minskat med 70-80 procent. Motala-borna gör en stor klimatinsats när de värmer duschvattnet med fjärrvärme.

- Vi eldar numera med skogsflis och bark, det vill säga oförädlat biobränsle, och har därmed minskat våra utsläpp, både av koldioxid och svavel. Oljan behöver vi bara ta till när det är riktigt kallt, säger Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Värme i Motala.

Rapporterna om klimathotet fyller media. Det kan kännas långt borta, men vi berörs även i Sverige och våra insatser spelar roll.

- Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att reducera våra utsläpp så att vi bidrar till att bromsa, och på sikt stoppa klimatförändringarna, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden.

Det handlar inte bara om att minska på utsläppen, utan även använda bränslet så effektivt som möjligt. Och det har man lyckats med i Motala.

- Vi producerar inte bara värme, utan vi får även ut el från vår produktion. Den är certifierad som grön el och det är vi stolta över. Vi utnyttjar hela värdet av bränslet, säger Berit Sanded.