Nyhet | 2010-08-13 | 14:50

Mycket bra driftsäsong för Forsmark 1

I och med att Forsmark 1 ställdes av för revision i helgen har driftsäsongen avslutats. Man konstatera att det varit en bra driftsäsong för 1.

Ur säkerhetssynpunkt har samtliga inträffade händelser klassificerats som antingen 0 eller under skalan på den så kallade INES-skalan (International Nuclear Event Scale). Detta innebär att säkerheten upprätthållits. Produktionsmässigt har energitillgängligheten (UCF) varit 99,5 %. Enda bortfallet av betydelse var en avställning i september 2009 för att åtgärda en indikering till en inre ångskalventil. Nettoproduktionen för driftsäsongen var 8808 GWh.
- Bakom detta ligger ett noggrant och systematiskt arbete inom drift och underhåll. Dessutom är anläggningens uppträdande vid de mindre störningarna som ändå uppträtt sådant att konsekvenserna begränsats, summerar Per-Göran Nilsson, chef för Forsmark 1 och 2.