Nyhet | 2013-01-03 | 10:15

Mycket bra produktionsår för Forsmark

 Mycket bra produktionsår för Forsmark2012 blev ett mycket bra produktionsår för Forsmarks Kraftgrupp AB. Kärnkraftverket producerande 24,6 TWh (terawattimmar, 1 TWh är 1 miljard kilowattimmar) vilket gör 2012 till det tredje bästa produktionsåret sedan anläggningen startades 1980.

Vid normal drift producerar Forsmarksreaktorerna varje dag el som motsvarar årsbehovet för cirka 15 000 hushåll. På ett helt år räcker elproduktionen i Forsmark till behovet för tre Storstockholm vilket är drygt en sjättedel av den totala svenska elkonsumtionen. 2011 var årsproduktionen i Forsmark 23,6 TWh. 2004 och 2005 är de hittills bästa åren i Forsmark då produktionen uppgick till nära 25 TWh.

För ytterligare information, kontakta Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.