Nyhet | 2009-11-20 | 12:06

Mycket bra resultat av IAEA-granskning i Forsmark

Kärnkraftverket Forsmark fick mycket gott betyg vid FN:s internationella atomorgan IAEA:s senaste granskning. Resultatet betecknas som ett av de bästa hittills under de nära 20 år som IAEA genomfört denna typ av granskningar. Av 24 förbättringsmöjligheter som identifierades vid IAEA:s första OSART-granskning i februari 2008 har Forsmark nått ”Åtgärd genomförd” inom 19 områden och ”Tillfredsställande framsteg” inom 5 områden. OSART är en förkortning av Operational Safety Review Team. – Jag är mycket nöjd med resultatet. Resultatet visar att Forsmark håller mycket god internationell standard. Det visar också att det arbete som Forsmark lagt ner under de senaste åren på att ytterliga förstärka säkerhet och säkerhetskultur inom företaget har gett resultat, säger Stefan Persson, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB. – Samtidigt ska man komma ihåg att säkerhetsarbetet vid ett kärnkraftverk aldrig blir klart, det ska ständigt utvecklas. Granskningar gör oss bättre, det är därför vi regelbundet kommer att genomföra internationella granskningar också i framtiden. OSART-granskningen skedde i februari 2008. Vid uppföljningsgranskningen, cirka 18 månader senare,  värderas arbetet enligt tre nivåer: Åtgärd genomförd, Tillfredställande framsteg och Otillräcklig utveckling.