Nyhet | 2011-09-16 | 13:07

Mycket vatten i magasinen ger fallande elpris

Regn och åter regn har fyllt vattenkraftens magasin till bredden. Vissa kan inte längre ta emot mer vatten, vilket gör att dagspriserna på elbörsen fallit kraftigt. Även de kortare elavtalen följer med i rörelsen neråt. Det årliga arbetet med underhåll av kärnkraftverken är intensifierat under hösten, vilket minskar tillgången på elkraft. Trots det ser vi nu lägre dagspriser än vi gjort på flera år. All kärnkraft beräknas vara i drift i början av december. [caption id="attachment_13182" align="alignright" width="250" caption="Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning, informerar om marknadsläget just nu."]Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning, informerar om marknadsläget just nu.[/caption] Den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA fortsätter påverka elpriserna. Om läget försämras kan vi räkna med fallande elpriser på längre avtal. Med positiva signaler om ekonomin blir prisrörelsen däremot uppåt. Faktorer som påverkar elpriset Det rörliga elpriset påverkas till stor del av det som händer just här och nu. Just nu sjunker dagspriserna på elbörsen eftersom det kommit stora mängder nederbörd i de områden där vattenkraftens magasin finns. Vattenmagasin är nu så fulla att vatten släpps förbi turbinerna, som går för fullt. Nederbörd påverkar även korta fastprisavtal, eftersom marknaden räknar med att vattentillgången även kommer att vara god under avtalstiden. De längre avtalen påverkas inte lika mycket av vattentillgången här och nu, i och med att den största delen av avtalstiden ligger lägre bort i tiden när vi åter räknar med normal vattenförhållanden. Tillgången på kärnkraft påverkar också priset på el. Vi är nu inne i en period med revisioner, då kontroller och bränslebyten görs, vilket gör att en del av kärnkraften står stilla. Detta till trots ser vi nu de lägsta dagselpriserna på flera år. Efterfrågan på el ökar Snart är hösten här med lägre temperaturer och högre efterfrågan på el. För varje grad temperaturen sjunker under tolv grader, ökar den dagliga efterfrågan på el med lika mycket som 1000 elvärmda villor tillsammans gör av med under ett år. God tillgång på el Förhållanden för vattenkraften är just nu mycket goda med många magasin fyllda till bredden. För kärnkraften fortsätter revisionsperioden fram till början av december. Som det ser ut just nu, kommer kärnkraften leverera runt 50 procent av full kapacitet under september. Läget inför hösten är bra. Låt oss hoppas att kylan dröjer i år, så all kärnkraft är i drift när efterfrågan blir riktigt hög. Vattenkraften Den senaste tidens nederbörd har fyllt många magasin till bredden. Det ryms inte mer vatten i dessa, så vatten får släppas förbi turbinerna trots att de går för fullt. I de riktigt stora flerårsmagasinen finns det fortfarande utrymme kvar men längre ner är det fullt. Situationen är avsevärt mycket bättre än den var vid samma tid för ett år sedan. Kärnkraften De årliga revisionerna i kärnkraftverken fortsätter och det är oplanerade stopp på reaktorerna Oskarshamn 2 samt Ringhals 2 och Ringhals 3. Enligt uppgifter i skrivande stund, ska den svenska kärnkraften under september leverera omrkring 50 procent av full effekt. Tillgänglig effekt påverkas allt eftersom revisionerna börjar och slutar. I mitten av oktober ska det vara cirka 80 procents kapacitet och i mitten av november över 85 procent. Därefter kvarstår endast en reaktor på revision, som är planerad att vara klar i början av december. Då ska åter alla Sveriges kärnkraftreaktorer vara i drift. Vindkraften Den totala tillgången på vindkraft ökar allt eftersom utbyggnaderna blir klara. Under årets första sju månader har det producerats nästan dubbelt så mycket vindel som under motsvarande tid förra året. Vindkraften står nu för 3,5 procent av Sveriges totala årliga elproduktion. De dagar då det blåser tillförs systemet el från vindkraften, men är det vindstilla måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor. Fossila energikällor När landets vattenkraft, kärnkraft och vindkraft inte räcker, importerar Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna jämnare. När vi har brist på el i landet, till exempel vid ett torrår, stiger elpriset i Sverige. Då bidrar elimporten till att dämpa prisökningen. När det blir elbrist på kontinenten, ökar efterfrågan på el från Norden, vilket påverkar våra elpriser uppåt. Under både 2009 och 2010 har Sverige importerat mer el än vi exporterat. Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen. Till följd av den ekonomiska oron i USA och flera länder i Europa föll priset på olja, men återhämtning av stora delar av raset har nu skett. Efterfrågan på kol har sedan kärnkraftsolyckan i Japan varit stark och prisnivån är hög. Även kolpriser följer med upp och ner kopplat till den ekonomiska oron men rörelserna är betydligt mindre än för olja.