Nyhet | 2009-10-12 | 16:10

Mygg och vattenreglering i ny studie

Myggplågan vid nedre Dalälven kan bero på kraftbolagens vattenreglering. Det anser forskare vid Umeå universitet i en nyligen publicerad rapport. Men att gå in och justera vattenregleringen kan också komma att påverka produktionen av förnybar el, påpekar Vattenfall i media, bland annat i SR P4 Västmanland. – Först måste man undersöka om det är realistiska förväntningar som man har och det är väl på det stadiet som diskussionerna är nu. Sen när man väl kommit fram till någon form av beslut så ska man också tänka på att det här är produktion av förnybar el som man i så fall ger bort, säger Vattenfalls kommunikatör Peter Stedt i en intervju med SR P4 Västmanland. Enligt Naturvårdsverket krävs en dialog mellan flera myndigheter, organisationer och lokalbefolkning för att en nå en långsiktig hållbar lösning på myggproblemet.