Nyhet | 2013-04-16 | 10:23

Mystiskt ubåtsvrak hittat vid vindkraftbygge

Man hittar ofta skeppsvrak vid geofysiska undersökningar av havsbotten, men det är en helt annan sak att hitta ett intakt och hittills okänt ubåtsvrak. Det är möjligt att teamet som arbetar med vindkraftprojektet East Anglia har gjort just en sådan upptäckt. Vraket hittades i projektområdet för East Anglia FOUR utanför kusten i East Anglia i Storbritannien. Det är cirka 62 meter långt och 7 meter brett, och sticker upp ungefär 2,5 meter över den omgivande havsbottnen. Proportionerna på vraket stämmer överens med ubåtar som användes under andra världskriget. Vattenfalls Andy Paine, Programme Director vid East Anglia Offshore Wind (EAOW), förklarar att fyndet gjordes under en geofysisk under-sökning av havsbotten. – Vraket finns inte med på sjökortet eller i den nuvarande vrakdata-basen. Den har fort-farande inte identifierats, men av storleken att döma ser det ut att vara en ubåt. Okänd ubåt Holländska besättningsmedlemmar på fartyget som utförde den geofysiska undersökningen kom omedelbart att tänka på den holländska flottans jakt på vraket efter ubåten O-13. Under andra världskriget förlorade den holländska flottan sju ubåtar, sex av dessa kunde inte återfinnas direkt. Fem av vraken har nu hittats, men var ubåten O-13 vilar är fortfarande ett mysterium. Den gick förlorad i juni 1940, och de 34 neder-ländska sjömännen ombord omkom. – Holländarna genomförde en preliminär undersökning av vrakplatsen, men tyvärr var vattnet för grumligt och vraket var täckt med för mycket skräp för att de skulle kunna identifiera det ordentligt. De kommer dock att undersöka platsen igen när förhållandena i vattnet är bättre, vilket vittnar om att de tror att det kan vara O-13, säger Andy Paine. Svår att identifiera EAOW arbetar också på att försöka identifiera ubåten, vilket kan innefatta en undersökning av vraket med hjälp av en fjärrstyrd robot. – Det är rätt svårt att identifiera vraket, men vi ska göra vårt bästa, fortsätter Andy Paine som också förklarar att man vid planeringen av East Anglia FOUR kommer att upprätta en säkerhetszon runt vraket. Om det är O-13 kommer området att betraktas som en krigsgrav. Detta kommer dock inte att ha någon negativ inverkan på vindkraftparkens utformning. Fakta East Anglia Den gemensamma satsningen EAOW (ScottishPower Renewables och Vattenfall) har tilldelats rättigheter att bygga upp till 7.200 MW vindkraft utanför kusten i East Anglia i Storbritannien. I projektet arbetar man nu parallellt med tre vindkraftparker i området – East Anglia ONE, East Anglia THREE och East Anglia FOUR.