Nyhet | 2009-05-15 | 15:43

Myter om el

Som kring många andra ämnen florerar det även en del myter kring el och energibesparing. Vi vill passa på att avliva några av dessa.

”Ju större bostad, desto högre elräkning.”

Olika studier visar att det snarare är vanor och familjestorlek som gör största skillnaden på elförbrukningen. I ett radhusområde med exakt likadana hus är ofta den högsta elförbrukningen mer än dubbelt så hög som den lägsta.

”Lågenergilampor är överreklamerat. Glödlampors överskottsvärme kommer ju huset tillgodo.”

Det stämmer att det som inte blir ljus i glödlampan blir värme. Men det är inte säkert att värmen sprids där den gör bäst nytta. Energimyndighetens studie visar att ett hushåll kan spara 50–85 procent genom att byta till lågenergilampor. Då har även hänsyn tagits till glödlampornas spillvärme.

”Oljefyllda element är bättre än vanliga.”

Det som är avgörande för hur bra elementet fungerar är framförallt termostaten. Den ska helst vara elektronisk. Med moderna radiatorer med bra termostater slipper du 70-talselementens problem med knäppningar och överhettning. Oavsett om de är oljefyllda eller inte.

”Värmegolv sänker elkostnaden.”

Bara delvis sant. Värmegolv med dålig isolering värmer upp betydligt mer än vad som är meningen. Då ökar snarare elkostnaden. Tar du bort elementen från fönstren ökar risk för kallras. Tjockare trägolv ovanför golvvärmen kan begränsa nyttan. Sant är att man kan hålla en lägre temperatur med värmegolv, utan att göra avkall på komfort. Värmebehovet minskar med cirka fem procent för varje minskad grad.

”Det kostar mindre att låta lampan lysa än att tända och släcka den.”

När du tänder en lampa eller startar en maskin ökar strömmen, under några sekunder. Det påverkar inte energiförbrukningen. Vandringsmyten kan ha sin uppkomst i de gamla lysrören, som hade en glimtändare med begränsad livslängd. Om man tände och släckte dem ofta höll de inte lika länge. Men det ökade inte elförbrukningen. Moderna lysrör och lågenergilampor har andra typer av tändare, som tål betydligt mer.