Nyhet | 2008-07-02 | 08:30

Närboendeträff Ringhals 2008

I lördags, den 28 juni, var det dags för Ringhals årliga närboendeträff. 176 av kraftverkets grannar hade hörsammat inbjudan. Temat för årets träff var miljö – både i det stora och i det lilla perspektivet.

Det stora perspektivet stod Ringhals för när Per Drake, som arbetar som miljöcontroller och strålskyddsföreståndare, redovisade hur Ringhals lever upp till de åtaganden som vi fick i samband med miljödomen 2006.

Miljöåtgärder på god väg

I miljödomen ställs många olika krav på Ringhals som även berör våra närboende, till exempel buller från anläggningen och utsläpp av avloppsvatten från avloppsreningsverket. Ringhals ska vara klar med de bullerreducerande åtgärderna till 2009.
– Övriga återstående åtgärder ska vara klara till 2011 och vi är redan nu på mycket god väg, berättade Per.

Sunt förnuft viktigast för miljön

Det lilla miljöperspektivet stod Jonas Möller Nilsen för. Jonas är hortonom och arbetar även deltid som miljösamordnare på Varbergs kommun. Hans uppdrag var att försöka reda ut vad jag som liten människa kan göra för att hjälpa vår planet att må bättre. Han hade en del konkreta exempel – som att byta ut engångsblöjor mot blöjor som du tvättar i maskinen.
– Men till sist handlar det ändå väldigt mycket om sunt förnuft, menade Jonas.

Glada grannar på närboendeträffen

Dialog om vindkraftplaner

Den kanske allra hetaste frågan just nu bland närboende är det planerade vindkraftbygget vid Ringhals. Projektplanerna presenterades och det fanns tillfälle att ställa frågor. Flera närboende befarade att ingreppen i miljön blir större än vad som motiveras av den begränsade mängd el de tre planerade vindsnurrorna kan bidra med. Boendemiljön på Väröhalvön påverkas redan av Ringhals och Södra Cells massafabrik Värö Bruk och man ogillar därför planerna på både gasledningar och vindkraftverk.

Närboendeträffarna är alltid en uppskattad inledning på sommaren. Intresset från de närboende är stort och träffarna bidrar till att Ringhals har ett stort förtroende i närområdet. Dialog och god grannsämja är viktigt.

Läs mer

Ringhals och miljön

Vindkraftprojektet på Ringhals